Informatie kalk


Bekalken

Horsting mengvoeders BV heeft 2 kalksoorten op voorraad:
-MAGKAL
-VITAKAL
-FRIMAKAL (Kan alleen franco geleverd worden met zo'n 35 ton).


MAGKAL
Magkal is een vochtige kalkmeststof afkomstig uit Engeland. Het is een zachte kalk die met weinig kosten fijn gemaakt wordt. Het product wordt niet verder ingedroogd. Toch bevat Magkal maximaal maar 8 á 9 % vocht. Gedroogte kalk bevat zo'n 0,5 á 1 % vocht en is daarom zeer stuifgevoelig. De vochtige Magkal stuift daarentegen veel minder. Doordat Magkal vochtiger is dan gedroogte kalk kan het niet in een staande silo worden opgeslagen. Het product zal dan gaan ophangen als het langere tijd opgeslagen zit. Magkal wordt dus los op de grond opgeslagen en met een schepbak opgeladen direct in de strooier. Het gewicht wordt bepaalt door weging via onze weegbrug.

Doordat het product minder stuift is de weersafhankelijkheid van toediening minder groot. Het hoeft niet meer persé helemaal windstil te zijn en het kan dus wellicht aangewend worden wanneer U dat wilt.
De goudgele Magkal bevat 54 neutraliserende waarde en 17% magnesium. Wanneer Magkal ingedroogd zou worden tot 1%, dan waren de gehaltes gestegen naar zo'n 58 neutraliserende waarde en ruim 18% magnesium.
Magkal is een langzaamwerkende kalk die dus als voorraadbemesting kan worden toegediend. Het komt namelijk in de loop van drie tot vier jaar vrij en dus beschikbaar voor de planten. Megnesium geven in de vorm van magnesamon of kieseriet komt wél in het zelfde jaar voor het gewas ter beschikking, maar is veel duurder.


VITAKAL
Vitakal is het zusje van Magkal. Vitakal bevat echter geen magnesium. Magnesium-houdende kalkmeststoffen werken langzaam. Doordat Vitakal geen magnesium bevat werkt deze dus zeer snel. Vitakal is zeer geschikt voor voorjaarsbekalking: het werkt dan nog op het gewas in datzelfde seizoen. Magkal begint z'n werk pas te doen als het gewas al van het land is. Vitakal bevat 50 neutraliserende waarde en 0% magnesium. Met Vitakal kun je dus de pH snel op peil brengen en het verbetert de bodemstructuur (het bodemleven wordt gestimuleerd).

FRIMAKAL
Frimakal is een kalksoort dat vrij komt bij de winning van zout. Het ruwe zout wordt gezuiverd met calciumcarbonaat. Hierdoor komt er wat magnesium en zwavel in de kalk. Frimakal heeft 42 neutraliserende waarde, 7% magnesium en 2% zwavel.
De fabriek geeft echter een garantie af van 35 neutraliserende waarde en 4% magnesium
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De kalkvoorziening is en blijft belangrijk. De juiste pH van de grond geeft de maximale benutting van stikstof, fosfaat, kalium, zwavel, calcium en magnesium.
Wanneer het bekalkingsadvies correct wordt opgevolgd, is het mogelijk om met minder aanvoer van stikstof en fosfaat toch optimale gewasopbrengsten te realiseren.

Voor onderhoudsbemesting is elke 3 jaar globaal op akkerbouw 1800 á 2700 kg kalk per ha nodig en op grasland 1300 á 1800 kg kalk per ha. Grasland kan het hele jaar door bekalkt worden. Op bouwland kan dat in het voor- en najaar. In het najaar mag een reparatie-bekalking totaal maximaal 5000 kg kalk per ha aangewend worden.